UNIQUE PROPERTIES. UNIQUE BUSINESSES

$65,000

HOTEL FOR SALE

Đường Đề Thám, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

ID: 012203

$65,000

ID: 012203

$108,000

PHU QUOC LAND FOR SALE

Phú Quốc, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

ID: L072603

$108,000

ID: L072603

$407,000

PHU QUOC LAND FOR SALE

Phú Quốc, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

ID: L062603

$407,000

ID: L062603

$925,000

NHA BE LAND FOR SALE

Nhà Bè, Ho Chi Minh City, Vietnam

ID: L052603

$925,000

ID: L052603

$20,000,000

PHU QUOC LAND FOR SALE

Cửa Cạn, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vietnam

ID: L022603

$20,000,000

ID: L022603

$680,000

DA NANG LAND FOR SALE

Hoà Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng, Vietnam

ID: L012603

$680,000

ID: L012603

$188,000

CAN GIO LAND FOR SALE

Trần Quang Nhơn, Bình Khánh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Vietnam

ID: L012303

$188,000

ID: L012303

$39,000

RESTAURANT FOR SALE

Cách Mạng Tháng 8, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

ID: B012003

$39,000

ID: B012003