UNIQUE PROPERTIES. UNIQUE BUSINESSES

$5,600
$5,600

ID: O041308

$8,700

LIM TOWER FOR RENT

Lê Thánh Tôn, Quận 1

ID: O031308

$8,700

ID: O031308

$6,200
$6,200

ID: O011308

$8,900

SHOPHOUSE FOR RENT

Lý Tự Trọng, Quận 1

ID: S061308

$8,900

ID: S061308

$7,600

SHOPHOUSE FOR RENT

Bùi Viện Quận 1

ID: S051308

$7,600

ID: S051308

$6,800

SHOPHOUSE FOR RENT

Pham Ngu Lao, Quan 1

ID: S041308

$6,800

ID: S041308

$7,500

SHOPHOUSE FOR RENT

Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1

ID: S021308

$7,500

ID: S021308

$11,000

SHOPHOUSE FOR RENT

Ton That Dam, Quan 1

ID: S011308

$11,000

ID: S011308

$7,600

SHOPHOUSE FOR RENT

Nguyễn Du Phường Bến Thành Quận 1

ID: S051208

$7,600

ID: S051208