UNIQUE PROPERTIES. UNIQUE BUSINESSES

PHAN THIET LAND FOR SALE

ID: L042603

Rental Price:

Sale Price: $4,400,000

  • LOCATION: Hoa Thang, Hon Rom, Phan Thiet
  • TOTAL AREA: 100.000m2
  • TYPE OF LAND: Resort Land
  • CURRENT STATUS: Empty Land
  • MAIN ROAD: Main Street
  • RECOMMEND CONCEPT: Beach Resort

Contact info

Customer Service
Customer Service

Inquire about this property

Similar Properties

$2,000,000

HAVANA RESORT FOR SALE

Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

ID: R012303

$2,000,000

ID: R012303

$347,000

NHA BE LAND FOR SALE

Huyện Nhà Bè, TPHCM

ID: L071308

$347,000

ID: L071308

$925,000

NHA BE LAND FOR SALE

Nhà Bè, Ho Chi Minh City, Vietnam

ID: L052603

$925,000

ID: L052603

$188,000

CAN GIO LAND FOR SALE

Trần Quang Nhơn, Bình Khánh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Vietnam

ID: L012303

$188,000

ID: L012303

$1,130,000

DONG NAI LAND FOR SALE

Huyện Vĩnh Cửu Tỉnh Đồng Nai

ID: L031308

$1,130,000

ID: L031308

$21,700,000

TROPICA RESORTS FOR SALE

Thị Trấn Dương Đông, Tỉnh Kiên Giang

ID: R011308

$21,700,000

ID: R011308

$407,000

PHU QUOC LAND FOR SALE

Phú Quốc, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

ID: L062603

$407,000

ID: L062603

$956,000
$956,000

ID: L050808

$370,000

ID: L030808

$370,000

ID: L030808

$108,000

PHU QUOC LAND FOR SALE

Phú Quốc, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

ID: L072603

$108,000

ID: L072603